ABOUT

 

Lokatie

In Nairobi woont 70% van de bevolking in sloppenwijken. Afrikaanse sloppenwijken zijn absoluut niet kindvriendelijk. Kinderen hebben van jongs af aan te maken met ondervoeding, misdaad, drugsmisbruik en ziektes. Blijheid en vrijheid is er in hun kindertijd niet bij, ze leiden een uitzichtloos bestaan. Ouders zijn vaak werkloos of in dienst als tijdelijk arbeider met een salaris van minder dan 80 cent per dag. Een goede opleiding is helaas niet aan de orde voor deze Kenianen. Het ontbreken van een mogelijkheid tot kleuteronderwijs is in Kenia een van de belangrijkste redenen dat 25% van de kinderen niet naar de (gratis) basisschool gaat. In Afrika zijn er heel veel sloppenwijken, wij focussen op een kleine sloppenwijk in het centrum van Nairobi: Ngando Slum.

Oprichters

De oprichters, Skief en Florentine Houben, woonden in 2010 in Nairobi waar zij overweldigd werden door de armoede en de beroerde levens- omstandigheden voor kinderen in sloppenwijken. In samenwerking met Judy Nzomo, een gekwalificeerde Keniaanse lerares, hebben zij daarom een school (Shining Star) opgericht. Samen voelden zij de grote behoefte om kinderen te helpen tijdens de meest cruciale jaren (leeftijd 1,5 – 6 ) van hun leven/ontwikkeling. Geschikt kleuter onderwijs, voedselprogramma’s en overige ondersteuning helpt hen om een soepele doorstroom naar de basisschool te maken. Op deze manier krijgen ook deze kinderen een eerlijker kans op een betere toekomst!

Waarom

Een van de grootste reden dat kinderen niet naar de basis school gaan is omdat ze geen voorscholing gehad hebben. Maar 28% van de Keniaanse kinderen gaat naar de basis school.

 

 

 

foundersabout