SUPPORT

 

Shining Star is een kleine non-profit organisatie met een persoonlijke aanpak die door passie van uitsluitend vrijwilligers gedreven en bestuurd wordt.
Wij zijn afhankelijk van financiële bijdragen van particulieren sponsoren en stichtingen. Wij werken zo transparant mogelijk. Kinderen kunnen gratis naar school. Het grootste deel van het opgehaalde geld voor Shining Star gaat naar het reilen en zeilen van de school.
Vooral dus naar de dagelijkse dingen zoals voedsel, naar zaken als sanitaire voorzieningen maar ook naar de huur van het gebouw. Wij zijn blij met iedere bijdrage; een maandelijks vast bedrag, een eenmalige donatie, maar U kunt ook specifieke projecten helpen realiseren van ons wensenlijstje hieronder.
– Opknappen en uitbreiden van het schoolgebouw (keuken aanbouwen)
– Uitbreiding van ons voedselprogramma (grotere variëteit dan alleen rijst en maïs)
– Uitbreiding en behoud van goed personeel
– School uniformen inclusief schoenen (ouders hebben vaak niet het geld voor schooluniformen en dat kan een reden zijn dat kinderen niet naar de lagere school gaan)
– Boeken en andere school benodigdheden
– Educatief speelgoed
– Electriciteit
– Plot of land 100×100 for a permanent building
– Bibliotheek
–  Computer lab
– Electriciteit

Hieronder vindt u onze bankgegevens:

Naam: EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
IBAN: NL13ABNA0470050977
Plaats & Land: Amsterdam, Nederland

Schenk meer, zonder dat het U meer kost!

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status kunnen wij schenkingen ontvangen zonder daarover schenkingsbelasting verschuldigd te zijn. Daardoor heeft de schenker het voordeel dat het schenkingsbedrag aftrekbaar is als het bedrag (eventueel samen met andere schenkingen) boven de 1% van het drempelinkomen is van de schenker.

Bij schenkingen van een lijfrente of periodieke uitkering is de fiscale drempel niet van toepassing. De schenker moet dan in een notariele akte de overeenkomst met de ANBI vestleggen dat de schenker minimaal 5 jaren aan de ANBI een vast bedrag overboekt als schenking. Dit is een structurele onderteuning van een goed doelstelling en de wet geeft dan volledig aftrek van het inkomen van de schenker.

De schenker krijgt dus (afhankelijk van de hoogte van het inkomen/het tarief dat de schenker betaalt) onder deze omstandigheden 34% – 52% van de schenking terug. Hierover kunt u coctact met ons opnemen via info@shiningstar-africa.com

Wij zijn blij met vragen en suggesties die u heeft. U kunt uw vragen en suggesties sturen naar, info@shiningstar-africa.com.

Alle kinderen van Stichting Shining Star zijn u dankbaar voor uw steun!